Licence Editorial


Obrázky v licenci Editorial jsou určeny pro použití ve zpravodajství. Obrázky v licenci Editorial není možné použít pro komerční účely.

Licence Editorial dovoluje použít obrázky jako ilustrační k věrohodným zpravodajským článkům v novinách, časopisech na internetu. Koupí licence k obrázku se nepřevádí autorské právo, čili zakoupený obrázek nemůžete vydávat za svůj vlastní.

Obrázky zakoupené v licenci Editorial není možné zásadním způsobem upravovat nebo měnit. Povolené jsou pouze základní úpravy (ořez, úprava jasu a kontrastu), a to za předpokladu, že nebude ovivněna vypovídací hodnota fotografie.

Obrázky nabízené v licenci Editorial mohou obsahovat viditelná loga společností a tváře osob, které nepodepsaly Model Release (svolení k užití fotografie ke komerčním účelům). Proto není možné použít tyto obrázky ke komerčním účelům.

K obrázkům zakoupeným v licenci Editorial je nutné vždy zveřejnit copyright ve tvaru:

© Jméno autora | Imagio.cz | Dreamstime.com

Konkrétní podoba copyrightu se Vám zobrazí před stažením obrázku na stránce s potvrzením stažení.